میکروسکوپ دانش آموزی

میکروسکوپ دانش آموزی

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

میکروسکوپ دانش آموزی

ابزاری است که در آزمایشگاه به منظور بزرگنمایی مورد استفاده قرار می گیرد.این میکروسکوپها قابلیت تنظیم نور را دارا می باشند.